Pravice migrantskih delavcev v Sloveniji in EU – 2. del

(54:53) Diskriminacijo na trgu dela najbolj čutijo migrantski delavci. Eden večjih problemov je slaba informiranost teh delavcev o pogojih dela, pravicah, delovnem in bivanjskem okolju. Posledično pa so dosti bolj izpostavljeni možnostim izkoriščanja ter različnim oblikam manipulacije.

Kategorije: Človek in družba
Tags: