Razvojno sodelovanje: Izobraževanje za razvoj

Razvojno sodelovanje: Izobraževanje za razvoj(20:09) Izobraževanje za razvoj pomeni dolgoročen proces ozaveščanja posameznikov o razlikah med t. i. “razvitim” in “nerazvitim” svetom. Koncept opozarja na globalne teme, ki so pomembne za vse, a se jih pogosto premalo zavedamo (npr. revščina, ekološki problemi, človeške pravice)., hkrati pa ljudi, ki živijo v t. i. nerazvitih delih sveta oz. v državah v razvoju ne želi videti kot žrtve, ki potrebujejo našo pomoč, ampak jih obravnava kot enakopravne partnerje, ki imajo svoje vire in intelektualni potencial. Cilj izobraževanja za razvoj je ozaveščena, kritična in aktivna civilna družba, ki poskuša delovati v smeri pozitivnih sprememb, tako lokalno kot globalno, poleg tega pa ponuja tudi možnosti in načine, preko katerih se človek lahko aktivira. O tem smo se pogovarjali z Matejo Kraševec iz društva HUMANITAS.

Kategorije: Človek in družba