Razvojno sodelovanje: Je migracija grožnja ali priložnost?

Razvojno sodelovanje: Je migracija grožnja ali priložnost(28:30) Migracije z zornega kota razvojnega sodelovanja. Kakšen je odnos “razvitejšega” dela sveta do priseljencev oz. ljudi, ki prihajaja iz “manj razvitih” držav. Kakšen izziv to predstavlja za Evropo in Slovenijo? Gre pri migracijah le za asimilacijo priseljencev novemu okolju ali za enakopravno integracijo v širšo družbo? Je migracija priložnost ali problem? Eyachew Tefera iz Inštituta za afriške študije.

Kategorije: Človek in družba