Slovenija kot izvor trgovine z ljudmi

Slovenija kot izvor trgovine z ljudmi(24:06) Trgovina z ljudmi se dogaja tukaj, zdaj, v Sloveniji! Slovenija je dolgo časa veljala za tranzitno državo, z vstopom v Evropsko Unijo in posledičnim odprtjem meja pa vedno bolj postajamo izvor in tudi končna destinacija tovrstnega organiziranega kriminala, ki iz dneva v dan dobiva vse večje razsežnosti. Doleti lahko vsakogar ne glede na spol, starost, izobrazbo ali socialni položaj… tudi tebe! Preventiva je zato ključna. Kako prepoznati, se zavarovati ali celo izvleči iz začaranega kroga trgovine z ljudmi in nehumanega izkoriščanja, bomo spregovorili s Katjušo Popović iz Društva Ključ, centra za boj proti trgovini z ljudmi.

Kategorije: Človek in družba