Sri Sri Ravi Shankar on major challenges in reawakening human values (Eng.)

“We all belong to one human family and there is only one super power of the world – and that is love,” says Sri Sri Ravi Shankar, a spiritual leader, humanitarian and an ambassador of peace.
He stresses the importance of reawakening human values all over the world.
“When people wake up to truth, wake up to reality … only then the war will end … When people start meditating around the world – it is going to make a difference.”
~ . ~
“Vsi pripadamo eni človeški družini in obstaja le ena velesila v svetu – in to je ljubezen,” pravi Sri Sri Ravi Shankar, duhovni učitelj, humanitarec in ambasador miru.
Poudarja pomen ponovne obuditve človeških vrednot po vsem svetu. “Ko se bodo ljudje zbudili v resnico, zbudili v realnost, … samo takrat bo konec vojn … Ko bodo ljudje po vsem svetu začeli meditirati – bo to naredilo razliko.”

 

Kategorije: Človek in družba

Za komentiranje lahko uporabljate naslednje HTML oznake: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>