Zeleni razvojni preboj

alt(4:30) Nahajamo se v prelomnem času, ko se sprejema Strategija razvoja Slovenije. Ta bo določila smer razvoja naše države za prihodnjih sedem let. Strategija mora odgovoriti na najbolj pereče izzive sedanjega časa in potrebe prihodnjih generacij. Ne more nam biti vseeno, kakšno določitve bodo sprejete. Še posebej, ker se nahajamo v zelo nezavidljivem času – tako v družbenem, gospodarskem, kot v okoljskem pogledu.

Kategorije: Človek in družba