Evropska in slovenska trajnostno energetska politika(182:46) Oskrba z energijo je pomembna za Evropo. Izpad energije v eni državi članici ima danes takojšnje posledice tudi v drugih. V Evropski Uniji predvidevajo, da bo potrebno v naslednjih 20 letih samo v Evropi nameniti okoli tisoč milijard evrov sredstev za pokritje pričakovanega povpraševanja po energiji in zamenjavo zastarele infrastrukture. Lizbonska pogodba tako sledi ciljem energetske politike zagotavljanja nemotenega delovanja energetskih trgov, zanesljivosti dobave, energetsko učinkovitost in varčevanje, kakor tudi razvoj novih in obnovljivih virov energije ter povezovanje energetskih omrežij. V Lizbonsko pogodbo je pod naslovom XXI vnesen nov člen št. 194. Temelj energetske politike je še vedno notranji trg, dodan pa je namen ohranjanja in izboljšanja okolja, obenem pa uvaja tudi določbo o solidarnosti držav članic na področju energije. Evropa si prizadeva znotraj držav članic razviti notranje trge z energijo, ki bi zagotavljala varnost oskrbe in posledično nižje cene. Za dosego teh ciljev je potrebno razviti medsebojne povezave, vzpostaviti učinkovite zakonodaje in ureditvene okvirje za učinkovit tržno usmerjen notranji energetski sektor.

V sredo, 9. junija 2010, je v Centru Evropa na Dalmatinovi 4 v Ljubljani, potekala konferenca z naslovom: “Evropska in slovenska trajnostno energetska politika po uveljavitvi Lizbonske pogodbe” na kateri so sodelovali:
– mag. Hinko Šolinc, Ministrstvo za gospodarstvo RS
– mag. Andreja Urbančič, Inštitut Jožef Štefan
– dr. Marjana Šijanec Zavrl, Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o.
– mag. Drago Papler, Gorenjske elektrarne d.o.o.

Konferenco je povezoval Andrej Klemenc, Regionalni okoljski center.

Evropska in slovenska trajnostno energetska politika po uveljavitvi Lizbonske pogodbe

Dogodki |