Studio 12(34:30) Regresija in utrinki iz preteklih življenj niso le nekaj, kar se je zgodilo nekoč davno, v drugem času, v drugačnem kulturnem okolju, temveč so kot karmična semena, ki se prepletajo iz življenja v življenje, kot nezavedna prtljaga preteklosti. Primož Škoberne je na svoji delavnici Skupinska regresija, ki je potekala v okviru Festivala zavesti povedal, da so te naše davne izkušnje sedaj še vedno tu, vtkane v sedanje življenje in nakazal, da se s pomočjo regresije lahko poglobimo v vzroke in odpravimo karmična bremena ter pripravimo v svojem življenju prostor za tisto, kar nas bogati.

Festival zavesti: delavnica Skupinska regresija

Dogodki |