Omizje Etični potrošnik in etično trženje(23:04) Potrošništvo, eden od glavnih razlogov za številne okoljske, družbene in ekonomske probleme je v porastu. Na omizju smo govorili o razliki med etičnim potrošništvom in okoljsko ozaveščenim potrošnikom, o etičnem promoviranju in trženju ter potrošništvu nasploh. Omizje se je odvijalo ob bližnjem svetovnem dnevu “Dan brez nakupov”.

Omizje Etični potrošnik in etično trženje

Dogodki |