(18:32) Svetovna pridelava hrane je tesno odvisna od nepredvidljivih vremenskih razmer. Te pa so posledica vse očitnejših podnebnih sprememb. Poleg tega je že opazno zmanjševanje količine rodovitne zemlje na prebivalca. Enako velja za pitno vodo. Samooskrba postaja zato še toliko pomembnejša, saj je njena velika prednost v tem, da izrazito blaži podnebne spremembe. O pomenu samooskrbe s stališča podnebnih sprememb je spregovorila Lučka Kajfež Bogataj.

Podnebne spremembe in lokalna samooskrba s hrano

Dogodki |