Studio 12(18:50) Udgovori na vprašanja iz publike ter s spletne rasprave, ki je potekala vzporedno. Sodelovali so: prof. Dr. Andrej Ule, redni profesor za analitično filozofijo in teorijo znanosti iz Filozofske fakultete, prof. dr. Igor Kononenko, redni profesor na fakulteti za računalništvo in informatiko ter Vesna Periček Krapež, učiteljica na Duhovni univerzi.

Pogovorni večer: Na stičišču duhovnih poti – 3.del

Dogodki |