Ucenje za zivljenjeJavni dogodek in moderirana spletna razprava z naslovom »Učenje za življenje – vrednote v izobraţevalnem sistemu« sta bila namenjeni oblikovanju zaključkov glede stališč in vrednot, ki naj bi jih šola privzgajala in predloge za oblikovanje temu primernega sistema šolstva. Izhodišče razprave je temeljilo na prepričanju, da sta tako razvoj posameznika kot napredek družbe, v veliki meri odvisna od vrednot, ki jih ţivimo in podajamo naslednjim rodovom. Današnji otroci bodo jutri vodili in gradili našo prihodnost. Zato je vprašanje izobraţevanja in vzgoje eno najpomembnejših vprašanj razvoja družbe.

Sodelovali so:
– Dr. Bogomir Novak, višji znanstveni sodelavec Pedagoškega inštituta
– Profesorica Marjeta Tanko, predstavnica novega vala učiteljev.
– Doc. dr. Kristjan Musek Lešnik, psiholog
– Dr. Andreja Barle Lakota, direktorica urada za razvoj šolstva, na Min za šolstvo in šport
– Profesorica Barbara Fortuna, ravnateljica Gimnazije Euro šola Ljubljana

Na pogovornem večeru so gostje skupno ugotovili, da so vrednote v izobraţevalnih ustanovah integracija sodelovanja med učenci, starši in učitelji. Vrednot se tako ni moč naučiti, lahko se jih samo soustvarja. Predvsem ima tu ključno vlogo vpeljevanje staršev v sistem izobraževanja. Velik poudarek je bil skozi celotno okroglo mizo na kvalitetni komunikaciji ter na sodelovanju znotraj trikotnika učenec – starši – šola.
Ugotavljali so, da je bilo v tej smeri vpeljanih veliko novosti in da šole uvajajo projekte, s katerimi bi zadovoljile potrebe po bolj kvalitetnem učnem procesu. Gostje so si bili enotni, da naj bi bil dober učitelj tako kompetenten kot tudi iskren. Strinjali so se, da naj bi današnjega učitelja odlikovala predvsem čustvena inteligentnost ter lastno navdušenje do podajanja učne snovi.

Celotno poročilo pogovornega večera:
studio12_porocilo_ucenje_za_zivljenje.pdf

Video posnetki pogovornega večera:
Pogovorni večer: Učenje za življenje 1. del >>
Pogovorni večer: Učenje za življenje 2. del >>
Pogovorni večer: Učenje za življenje 3. del >>

Razprava na forumu:
http://www.s12.si/forum.html?func=view&catid=18&id=182 (24 mnenj)


Pogovorni večer Studia 12: “Učenje za življenje – vrednote v izobraževalnem sistemu”

Dogodki |