Pogovorni večer: Učenje za življenje 1. del(38:49) 1. del. Na kakšnih vrednotah naj bo utemeljen sodobni izobraževalni sistem? Strokovnjaki se strinjajo, da je sta vzgoja in izobraževanje celota, ki ju ni mogoče ločiti, saj učitelj pri učenju vedno tudi vzgaja (preko lastnih vrednot in pogledov na svet). Kljub temu, pa so mnenja kakšne vrednote naj bi vzgajal šolski sistem in ali jih je sploh dolžan, različna.

Pogovorni večer: Učenje za življenje 1. del

Dogodki |