Dr. Manca Košir je 19. maja letos sklicala javno tribuno z naslovom “Kakšno šolo hočemo?”, ki je bila namenjena artikulaciji različnih idej, vizij in zahtev za DRUGAČNO šolo.

V treh nadaljevanjih javne tribune, ki jo je v sodelovanju s pobudniki organiziral Center za duhovno kulturo iz Ljubljane, so se po principu svetovne kavarne oblikovali predlogi prenove šolskega sistema, na podlagi katerih je bil sprejet Manifest za odlično javno šolo. Udeleženci so ustanovili odbor, zadolžen za stike z ministrstvom in za vključitev pobud iz manifesta v Belo knjigo o izobraževanju.

Priča bomo predaji Manifesta za odlično javno šolo ministru za šolstvo in šport doktorju Igorju Lukšiču.

Predaja Manifesta za odlično javno šolo

Dogodki |