Studio 12(11:58) Dr. Andrej Detela z Inštituta Jožef Štefan: Narava prometa danes in v prihodnosti. Današnji avtomobilizem je v veliki meri posledica “ameriških sanj”. Človekova bivalna središča se vse bolj prilagajajo prometu. Avtomobilizem zasužnjuje sodobnega človeka, saj je tudi pri nas avtomobil že postal statusni simbol. Kakšni naj bodo avtomobili prihodnosti? Ali je sploh smiselno vlagati v razvoj avtomobilizma, saj to ni edina možnost za razvoj transporta? Mestna vožnja s kolesom na primer ni nič počasnejša od mestne vožnje z avtomobilom. Ali obstaja pot rešitve iz začaranega kroga energijske potratnosti sodobnega transporta?

Projekt Čevelj – čista električna vozila za ekološko ozaveščene uporabnike – 4. del

Dogodki |