(39:57) Razum in posledično razumsko znanje, sta prevladujoča elementa spoznavanja sveta. Po drugi strani, pa je danes že nedvoumno jasno, da ima naš spoznavni pristop jasne meje in da z razumskim pogledom na svet ne moremo zaobjeti vse širine in pestrosti, ki jo življenje izraža. O razliki med razumsko pridobljenim znanjem in intuitivno modrostjo, je v sklopu dogodka Vdihnimo navdih spregovoril Igor Kononenko.

Vdihnimo navdih – Znanje in modrost

Dogodki |