Dr. Daniela Brečko: Mobing

Studio 12(23:00) Beseda mobbing izhaja iz glagola to mob, ki v slovenskem prevodu pomenu planiti, napasti, lotiti se koga, pa tudi sodrga, drhal. Definicijo mobinga je podal švedski delovni psiholog dr. Heinz Leyman, ki je po večletnem opazovanju v delovnih okoljih ugotovil, da je mobing motena komunikacija na delovnem mestu, ki je izrazito obremenjena s konflikti med sodelavci ali med podrejenimi in nadrejenimi. Napadena oseba je v podrejenem položaju in izpostavljena sistematičnim in dlje časa trajajočim napadom ene ali več oseb z namenom, da se ga izrine iz delovnega okolja. Za žrtev je to zelo resna stvar in zato je treba tudi ta pojav obravnavati z vso resnostjo. Z dr. Danielo Brečko smo se pogovarjali o mobingu, kako ga prepoznati in kaj narediti, če smo žrtev te motene in konfliktne komunikacije v delovnem okolju.

Kategorije: Medsebojni odnosi