O nasilju v naši družbi: Nasilje nad ženskami

Studio 12(23”) Nasilje se nikoli ne začne s prvo klofuto. Je zapleten proces, ki se običajno začne z blagimi psihičnimi pritiski ter postopno zapelje žrtev v začaran krog, iz katerega zelo težko vidi realno situacijo. Zato je pomembno, da okolica jasno izraža, da je nasilje nedopustno in da gre za kaznivo dejanje. V pogovoru s Tanjo Hrovat Svetičič iz Društva za nenasilno komunikacijo smo se lotili vprašanj v zvezi z nasiljem nad ženskami: Kam se obrniti kot žrtev ali kot zunanji opazovalec? Ali obstajata tipični nasilnež in tipična žrtev? Kakšne so socialno-ekonomske posledice nasilja za vso družbo?

Kategorije: Medsebojni odnosi
Tags: