Oh… ta čustva – Zamera in odpuščanje

Studio 12(25:00) Kadar nas nekdo globoko prizadene ali v primeru, da naša bolečina traja dolgo časa, se iz tega lahko razvije tudi zamera. Zamera je navadno povezana s prizadetostjo in vedno najbolj prizadene nas in šele nato tiste ljudi, ki jim zamerimo. Z Branetom Krapežem iz zdravilnega centra Medin, smo se posvetili čustvu zamere in posledično odpuščanju, ki prinaša globoko čustveno razbremenitev.

Kategorije: Oh, ta čustva