Konstruktivno reševanje konfliktov in sposobnost za pogajanje

Studio 12(21:30) Ljudje smo si v marsičem različni. V pogledu na življenje, v željah in težnjah, ki jih imamo in v idealih, ki jim sledimo. Nasprotja zato večkrat vodijo do situacij, ko zaradi različnosti interesov ali pogledov nastane konflikt. V večini ljudi je prisotno prepričanje, da je konflikt že v osnovi  nekaj negativnega. V resnici pa je v ozadju konflikta trenje, ki izhaja iz različnosti in povzroči neke vrste disharmonijo. In to neskladje nas potem sili v akcijo, da bi stanje znova  vrnili v harmonijo.  Sposobnost za pogajanje je druga veščina, ki nam lahko pomaga do bolj uspešnega reševanja in izpolnjevanja lastnih pogledov in želja s pogledi drugih. Poglobili smo se v ozadje konfliktov in sposobnosti za pogajanje ter z gostjo dr. Gabi Čačinovič Vogrinčič na praktičen način osvetlili nekaj načinov, kako priti do bolj konstruktivnih in pozitivnih rešitev v konfliktnih situacijah.

Kategorije: Pisan svet odnosov