Otroštvo – obdobje, ki nas spremlja celo življenje

Studio 12(25:00) Otroštvo nas navadno zaznamuje bolj, kot se zavedamo in si upamo ali zmoremo priznati. Moč globokih in čustveno intenzivnih dogodkov, ki smo jih v otroštvu ponotranjili, nas v večji ali manjši meri spremlja celo življenje. Posledice lahko vidimo na različnih poljih našega delovanja, kot so vzorci reagiranja in nezavednega odzivanja na dogodke in ljudi. Preseči posledice otroštva pomeni sprejeti, da so se v preteklosti zgodili dogodki, ki so nas prizadeli in tudi trajno spremenili. Kot odrasli pa imamo moč, da z odgovornostjo sprejmemo in preobrazimo posledice, ter zaživimo bolj polno in izpolnjujoče življenje.

Kategorije: Pisan svet odnosov