Pisan svet odnosov – Dr. Andrej Kastelic: Prepovedane droge in zdravljenje

Studio 12(30:00) Vsak med nami se v življenju srečuje z različnimi stresnimi situacijami. Večina se je naučila dokaj uspešno spopadati s težkimi čustvenimi stanji kot so izguba, smrt in ločitve. Za druge pa čustvene stiske predstavljajo nevzdržno notranjo bolečino in si pot iz nje poiščejo v omamljanju s prepovedanimi snovmi. Vsaka uporaba prepovedanih substanc v sebi nosi seme odvisnosti, vendar vsaka uporaba še ni odvisnost. Za razvoj zasvojenosti so poleg uporabe snovi, ki zasvaja potrebni tudi drugi dejavniki. Na razvoj bolezni vpliva človekova psihološka struktura, genetika in socialno okolje v katerem živi. S psihiatrom dr. Andrejem Kastelicem smo spregovorili o poti v zasvojenost, vseh mehanizmih, ki zasvojenost poganjajo in o v ozdravljenje.

Kategorije: Pisan svet odnosov