Štirje stebri samospoštovanja – 4. steber: Samosprejemanje

Studio 12(10:00) Četrti, zadnji steber samospoštovanja je samosprejemanje. V življenju se srečujemo z uspehi in neuspehi, ki lahko vplivajo na to, kako doživljamo in sprejemamo sami sebe. Z Nino Leskovar smo spregovorili o ozadju ter zunanjih in notranjih vplivih na to, kakšno sliko imamo o sebi ter kako in koliko se sprejemamo takšni, kakršni smo.

Kategorije: Medsebojni odnosi