Marja Strojin: Otroci potrebujejo meje

Studio 12

(25:00) Starši pri vzgoji otrok morajo postaviti meje, do koder otrok sme. Meje otroke mikajo, vsak dan znova jih preizkušajo, preverjajo, če še veljajo, ali so mogoče že prestavljene. Prekoračitve meja kažejo na njihovo željo po odločnosti in jasnosti, da osvajajo svet okoli sebe, z odkrivanjem novega, neznanega, zanimivega. Postavljenje meja in doslednost pri tem, mora temeljiti na medsebojnem spoštovanju, ljubezni in spoštovanju otroka kot hvalevrednega človeškega bitja.