Karina Dilanyan: Predstavitev tibetanske astrologije

Studio 12

(55:33) Tibetanska astrologija, v primerjavi z zahodno, človeka usmerja bolj v poglabljanje vase in v razumevanje simbolike. Človek poskuša s pomočjo meditacije preseči ovire in blokade, ki jih je pridobil skozi življenja, da bi kasneje, s pomočjo učitelja, lahko sledil svojemu življenjskemu poslanstvu (dharmi).