Duhovna perspektiva: Intuicija – globlja dimenzija odločanja

alt(5:53) V življenju se velikokrat znajdemo v okoliščinah, ko odločitve lahko pomembno vplivajo na prihodnost nas samih ali okolja, v katerem bivamo. Eno od zanimivih vprašanj je, kaj je tisto, kar najbolj odločilno vpliva na proces našega odločanja. Tudi ko smo prepričani, da so odločitve rezultat tehtnega razumskega premisleka, to vedno ne drži. Pogosto so bolj povezane z našim počutjem ali čustvenim stanjem. Dodatno dimenzijo v odločanje pa lahko prinese upoštevanje intuitivnih zaznav, ki pa so na prvi pogled še manj otipljive. O odločanju z zornega kota intuicije je spregovorila Darja Cvek Mihajlović z Duhovne univerze.