Komunikacija kot večplastni proces

Neverbalna komunikacija je eden od izrazov, ki se je že kar dodobra udomačil kot element medsebojnega sporazumevanja. V različnih literaturah pa zasledimo tudi opise nefizičnih oblik komunikacije. Se lahko neposredno sporazumevamo tudi preko občutkov, čustev in misli? Je komunikacija širši pojem, kot si danes predstavljamo? O večplastnosti komunikacije smo se pogovarjali z Darjo Cvek Mihajlović, učiteljico na Praktikumu intuicije.

Za komentiranje lahko uporabljate naslednje HTML oznake: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>