Oddaja o čakrah: Korenska čakra

Studio 12( 25:00) Korenska čakra je prva od sedmih glavnih čaker in leži na dnu hrbtenice v spodnjem delu trtice, kjer se na presečišču eterskih kalanov ali nadijev stekajo sušumna ida in pingala. Ti kanali ali nadiji imajo nalogo povezovanja med čakrami od najnižje korenske, do najvišje temenske. Korensko čakro poznamo tudi pod imenom Muladhara, izraz izvira iz staroindijskega jezika sanskrt in pomeni mul = korenina, adhara = temelj,oz. podlaga. S to čakro je povezan tudi kundalini, kar pomeni zvit in predstavlja spečo silo ali energijo, ki je prisotna v vsakem človeku in leži kot zvita kača v eterske, telesu na dnu hrbtenice. Njena mantra je LAM.

Kategorije: Oddaja o čakrah