Sri Sri Ravi Shankar: Waves of Happiness (Eng.)

Sri Sri Ravi Shankar: Waves of Happiness

(5:41) The nature of human beings is wanting to be happy, to be loved and to love. The spiritual experience of inner peace can elevate human conciseness and make people happy. Instead of measuring our GDP, we should be measuring GDH – Gross Domestic Happiness.
“Everybody has love and compassion in them, but we don’t know how to transform it into a vibration of our bodies … nobody teaches us that in school or at home,” explains Sri Sri Ravi Shankar, the founder of the Art of Living Foundation.

                                                                                                 ~ . ~

V naravi človeka leži želja po tem, da je srečen, ljubljen in da ljubi. Duhovna izkušnja notranjega miru je tista, ki lahko dvigne zavest in osreči ljudi. Namesto BDP bi morali meriti bruto domačo srečo. “Vsakdo v sebi nosi ljubezen in sočutje, a ne vem, kako ju pretvoriti v vibracijo svojega telesa … nihče nas tega ne nauči, ne v šoli, ne doma,” 
razlaga Sri Sri Ravi Shankar, ustanovitelj fundacije Art of Living.