Velika zahteva (=big ask)

Big Ask je vseevropska kampanja organizacije Friends of the Earth Europe, ki se ji v Sloveniji pridružuje društvo Focus . Namen kampanje “Velika zahteva” je obveza držav članic EU k letnim zmanjševanjem emisij toplogrednih plinov. Cilj kampanje je doseči sprejetje podnebnega zakona, ki bo določil cilj vsaj 30 % zmanjšanja emisij do leta 2020 ter vsaj 80 % do leta 2050 za Slovenijo in uzakonil vsaj 4 % letna zmanjšanja emisij. Kampanjo želi prav tako dvigniti raven ozaveščenosti javnosti in jim predstaviti preproste načine za zmanjšanje njihovega vpliva na podnebje.

Za komentiranje lahko uporabljate naslednje HTML oznake: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>