Predstavitev ekipe:
Od ideje do uresničitve

Prve ideje za nastanek projekta Studio 12 so se začele pojavljati že davnega leta 2000. Od takrat naprej so se počasi zbirala spoznanja in vsebinske ideje. Na ustreznih šolah smo pridobili tehnično znanje in postopoma so se oblikovali prvi obrisi bodoče produkcije multimedijskih vsebin. Skupina navdušencev nad idejo Studia 12 je začela nastajati sredi leta 2006, prva organizirana srečanja in izobraževanja namenjena usposabljanju za delo v projektu, pa smo speljali v začetku leta 2007. Danes ožjo jedrno skupino Studia 12 sestavlja sedem ljudi, poleg nas pa v projektu sodeluje še velik krog pozitivno mislečih posameznikov in skupin. Skupaj imamo dovolj znanja, idej in moči, da ustvarjamo vsebinsko bogate prispevke, ki človeka ne morejo pustiti ravnodušnega.

Stebri delovanja Studia 12 so:

Boštjan Kerčmar
je človek, ki mu zažarijo oči ob izzivih srečevanja z novimi tehnologijami. Še posebej je živ in poln inovativnih idej, ko se znajdemo pred kakšnim tehničnim problemom, ki pa jih v multimedijski produkciji kar mrgoli. To so razlogi, da je Boštjan glavni skrbnik naših naprav in programske opreme. Ker dobro pozna razvoj novih tehnologij, je tudi pomemben člen v načrtovanju našega delovanja v prihodnosti, saj tehnologija v veliki meri določa, na kakšen način se bodo vsebine prelivale do uporabnika.

Brane Krapež
je učitelj na Šoli čustvene inteligence, socialni delavec, svetovalec in družinski mediator. V dolgih letih poučevanja o medsebojnih odnosih in v neštetih svetovalnih pogovorih s slušatelji si je pridobil veliko izkušenj iz omenjenega področja. Naše izkušnje vedno znova potrjujejo, da so odnosi in konflikti, ki iz njih izhajajo tiste vsebine, iz katerih se vedno znova lahko nečesa naučimo. Brane je skrbnik tistega dela vsebin, ki smo jih združili pod imenom Medsebojni odnosi.

Jelena Jančič
že dolga leta deluje kot profesionalka na področju grafičnega oblikovanja in designa. Da je portal videti takšen kot je (pregleden, jasnih linij, brez nepotrebnega “lišpa”), je predvsem njena zasluga. Poleg portala je oblikovno pripravila tudi celostno podobo Studia 12. Sicer pa jo ob siceršnjem delu z grafiko priteguje še ples, glasba in druge aktivnosti povezane s kulturo. Tako bo njeno delo povezano tudi s pripravo vsebin iz omenjenih področij.

Matej Delakorda
je tisti, ki je s svojim znanjem omogočil, da je portal zaživel v polni luči. Poskrbel je za delovanje platforme in skupaj z Jeleno oblikoval podobo portala. Sicer pa ga kot družboslovca pritegujejo vsa tista vsebinska področja, ki ponujajo ali iščejo rešitve za odpravo družbenih neravnovesij. Je urednik rubrike Človek in družba.

Tajana Cejan
je vestna in predana ideji pozitivnega spreminjanja našega skupnega prostora, ki ga ljudje gradimo in si ga delimo skupaj z drugimi bitji narave. Njene izkušnje in organizacijske sposobnosti so zelo dobrodošle pri organizaciji tako mladega projekta, kot je Studio12. Pomembna vloga, ki jo Taja opravlja, je vzpostavljanje stikov z zunanjimi sodelavci, z gibanji, neformalnimi skupinami, društvi in s posamezniki. Najbolj je angažirana takrat, ko se moramo kot poslovni subjekt dogovarjati ter organizirati produkcijsko življenje našega Studia 12. 

Vladimir Premužič
je izkušen grafik in oblikovalec, ki že dolga leta uspešno samostojno deluje v slovenskem prostoru. Pod njegovim okriljem je s sodelavci uspešno oblikoval že mnogo celovitih grafičnih rešitev ter celostnih podob. Sicer pa je Vladimir s svojimi poslovnimi izkušnjami dragocen vir idej in usmeritev pri vstopanju v ekonomski prostor. Pri svojem delu se namreč ne srečujemo zgolj z vsebinami, temveč je potrebno iskati tudi ustrezne rešitve sodelovanja s poslovnimi partnerji, razmišljati o trženju, stroških in podobno.

Zoran Mihajlović
je dolgoletni učitelj na Duhovni univerzi, poznavalec duhovnih tradicij in naukov ter izkušen učitelj meditacije. Zato je urednik rubrike Osebna in duhovna rast. Druga plat Zoranovega delovanja pa je povezana z njegovim poznavanjem področja multimedije. Zaradi izkušenj, povezanih z montažo, snemanji, glasbo in ostalimi multimedijskimi elementi, bdi tudi nad video produkcijo, ki nastaja v našem Studiu 12.

Poleg naštetih omenimo še Domna Zupana in Bernarda Cvetka. Domen je nekakšna tiha moč iz ozadja, ki je poskrbel za tehnično bazo (kot je na primer server), pa za nabave računalnikov ipd. Bernard pa se posveča predvsem pripravi vsebin, ki se tako ali drugače navezujejo na jogo in zdravo življenje.
 

Ekipa

Studio12 |