Predstavitev Studia 12:

Studio 12 je neodvisen multimedijski projekt, ki pripravlja, razvija in posreduje avdio-vizualne vsebine. Nastal je kot odgovor na vse večje potrebe po produkciji tistih izbranih vsebin, ki omogočajo razvoj in dvig kvalitete bivanja. Tako se v Studiu 12 na neposreden in poglobljen način posvečamo temam, ki:

– opozarjajo na pomen zdravega načina življenja in odnosa do okolja
– prebujajo novo kulturo medčloveških odnosov
– spodbujajo osebno in duhovno rast posameznika ter celotnega družbenega prostora,
– razvijajo tisto kulturo duha, ki je osnova za optimizem, kreativnost, etične vrednote in je nenazadnje temelj življenjskega ravnovesja.

Želimo delati kvalitetno in poglobljeno

Svojo prepoznavnost gradimo na ozaveščajočih prispevkih, ki so pripravljeni na kvalitetni ravni, tako vsebinsko kot strokovno. Njihov namen je razkrivati tista pomembna vsebinska polja, ki v zavesti ljudi niso prisotna, medijski prostor pa jim ne posveča zadostne pozornosti, bodisi zaradi tržne logike delovanja, uredniške politike ali kakšnih drugih razlogov.

Tako v goste vabimo strokovnjake z različnih področij, ki lahko dovolj kompetentno spregovorijo o perečih vprašanjih, ter ponudijo tudi odgovore oz. nasvete za njihovo reševanje. Zanima nas predvsem praktična aplikacija in uporabnost vsebin, ki se jim posvečamo.

Ključno je ozaveščanje 

Vlogo Studia 12 vidimo predvsem v funkciji ozaveščanja, vzgoje ter posledično pozitivne transformacije. Želimo opozarjati na vsebine, ki so pomembne za kvaliteto bivanja in razvoj tako posameznika kot celotne družbe, ki jo soustvarjamo. Oblika dela, ki se ji v Studiu 12 posvečamo, je predvsem avdio-video produkcija, polje manifestacije pa portal Studio 12 ter ostale oblike multimedijskih produktov.

Ključna vsebinska področja delovanja video portala Studia 12 so:
– Zdravo življenje in ekologija
– Medosebni odnosi
– Duhovna rast
– Človek in družba.

Reference 

Ekipa Studia 12 je do sedaj pripravila in posnela več avtorskih oddaj s področja osebne in duhovne rasti, izdelala dva večja projekta DVD avtoringa ter pripravila celo vrsto avdio CD izdelkov. Največ izkušenj smo si nabrali pri produkciji dokumentarnih in pogovornih oddaj, pri izvedbi celovitih produktov DVD avtoringa ter avdio izdelkov. Nekaj naših prispevkov je bilo v celoti ali po delih objavljenih tudi v programu nacionalne televizije SLO1.

Sodobni čas prihodnosti je predvsem čas ozaveščenih, informiranih ljudi, ki na svet gledajo holistično, celostno, kjer nobena plast življenja ni nepomembna ali že "preraščena". Ko bo takšno stanje ozaveščenosti tudi dosežno, bo to prelomno vplivalo na razcvet družbe in posameznika. V sodelovanju pri izgradnji takšne zavesti ljudi vidimo sebe, svojo vlogo, svoje poslanstvo. Vabljeni, da se nam s svojim prispevkom pridružite tudi Vi.

Studio 12

Studio 12

Studio12 |