Studio 12(21:30) Ljudje smo si različni v marsičem – v pogledu na življenje, v željah in težnjah, ki jih imamo, v idealih, ki jim sledimo. Tako večkrat pride do položajev, ko zaradi različnosti interesov ali pogledov nastane konflikt. Večina ljudi je prepričana, da je konflikt že v osnovi nekaj negativnega. V resnici pa je v ozadju konflikta trenje, ki izhaja iz različnosti in povzroči neke vrste disharmonijo. In to neskladje nas potem sili v akcijo, da bi stanje znova vrnili v harmonijo. Sposobnost za pogajanje je druga veščina, ki nam lahko pomaga do uspešnejšega reševanja konfliktov in usklajevanja lastnih pogledov in želja s pogledi drugih. Poglobili smo se v ozadje konfliktov in sposobnosti za pogajanje ter z gostjo dr. Gabi Čačinovič Vogrinčič praktično osvetlili nekaj načinov, kako priti do bolj konstruktivnih in pozitivnih rešitev v konfliktnih položajih.

Konstruktivno reševanje konfliktov in sposobnost za pogajanje

Uncategorized |