2. dan ekovasi: Uvod v biološko gradnjo

Studio 12(49:04 ) Kako pričeti z gradnjo eko-hiše? Smernice, izkušnje in nasvete o različnih vidikih gradnje (lokacija, geološke motnje, gradbeni materiali, vlaga, vonj, izolacija, temperatura zidov, izraba sončne svetlobe in tudi druge) je predstavil Stojan Habjanič (univ. dipl. ing. grad), ki sledi načelu, da je grajeni prostor odraz duhovnega stanja družbe.

Kategorije: Ekologija
Tags: