Izobraževalni projekt: Naučimo se postati samooskrbni

Projekt NAUČIMO SE POSTATI SAMOOSKRBNI je odgovor na povečano zanimanje za samooskrbo v Sloveniji in je namenjen izobraževanju različnih ciljnih skupin (od otrok, mladostnikov, srednje generacije in generacije 60+) s ciljem, da jim v živo z neposredno izkušnjo pokažemo, kako lahko vsak, ki ima interes, postane vsaj delno samooskrben. Slovenija ima odlične pogoje za
samooskrbo, tako po naravni poti (prevladuje gričevnat in hribovit teren, zelo raznoliki klimatski pogoji z različno razporeditvijo in količino padavin) kakor tudi zgodovinsko ugodno zaledje, saj so naši predniki živeli od doma pridelane hrane. V Sloveniji imamo tudi kapital znanja na tem področju in ustvarjene pogoje za izobraževanje o samooskrbi. V občini Poljčane v Dravinjski dolini je Učni poligon za samooskrbo, kjer že potekajo izobraževanja o samooskrbi na izkustven, aktiven način. Izobraževalni projekt je pripravila avtorica ddr Ana Vovk Korže, pod okriljem IPVO, financiralo pa Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS. Filmska izvedba: TV Videoprodukcija Prehar

Kategorije: Ekologija

Za komentiranje lahko uporabljate naslednje HTML oznake: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>