Komu koristijo GS rastline?

Studio 12(19:14) Dne 8.9.09 je bila na Inštitutu za trajnostni razvoj predstavitev nove publikacije z naslovom: Komu koristijo GS rastline. Anamarija Slabe je v svojem govoru zelo nazorno izpostavila problematiko, ki jo povzroča gojenje gensko spremenjene hrane. Publikacija, ki jo je predstavila, pa je povzetek obsežne študije, ki dokazuje, da je proizvodnja GSO v tem trenutku eden izmed večjih okoljskih in tudi socialnih problemov. O tem, kaj vedo o GSO smo povprašali tudi ljudi na ulici.

Kategorije: Ekologija
Tags: