Urbani forum 2015: »Pametna mesta za trajnostni razvoj Slovenije in zeleno rast

Vsebinski povzetek razprave o vlogi in priložnostih slovenskih mest za trajnostni razvoj in prehod na zeleno gospodarstvo, ki je nanizala nekaj poudarkov: ko iščemo pametno upravljanje mest, se je potrebno učiti iz preteklosti; potrebno je zavedanje, da imajo mestne občine posebno vlogo, povezavo so del širše regije ter, da je za trajnostni razvoj Slovenije nujna jasna in usklajena vizija na državni in lokalni ravni.

Kategorije: Ekologija

Za komentiranje lahko uporabljate naslednje HTML oznake: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>