Vključenost eko naselja v širši prostor

Studio 12(24:04) Dan ekovasi – Dr. Danijel Rebolj je spregovoril o razlogih za nastanek alternativnih modelov razvoja družbe. Dotaknil se je izzivov nastanka novih skupnostih: problema preskrbe, vpliva eko-naselij na okolje ter velikega pomena integracije v že obstoječo širšo družbo.

Kategorije: Ekologija
Tags: