NA KRaTKO: Zelje

Studio 12(6:00) Zelje so v preteklosti uporabljali za preprečevanje in zdravljenje skorbuta, saj so vedeli, da je bogato z vitaminom C. Danes poznamo še več njegovih koristnih učinkovin in ga uporabljamo za splošno dvigovanje odpornosti organizma, preventivo in zdravljenje raka, odpravljanje bolečin, preprečevanje ustnega zadaha in še marsikaj. Elvira Devetak Zavodnik, poznavalka biodinamične kuhinje, nam je opisala postopek kisanja zelja ter priprave izjemno koristne zeljnice.

Kategorije: Na kratko