Naravno od Glave do Pet: Kaj je KAKOVOSTNO živilo?

Studio 12(20:00) Običajno ob tem vprašanju najprej pomislimo na prehransko kakovost živila, na njegovo hranilno vrednost, mogoče na način pridelave. Raziskave kažejo, da hranilna vrednost živil v zadnjih petdesetih letih močno pada. Ugotavljajo tudi pomembne razlike glede vsebnosti različnih hranil med ekološko pridelano in konvencionalno pridelano hrano. Ali potrošniki poznajo certifikate ekološke pridelave? Jim zaupajo? Kaj nam takšni certifikati zagotavljajo? Pojem kakovosti živil se danes širi iz zgolj prehranske kakovosti še na etične vidike (dobrobit živali in ljudi), skrb za naravo, poreklo živil, …