Dalajlama: Etika za novo tisočletje – 1. del predavanja

Dalajlama etika(40:38) Sreče se ne da doseči z materialnimi dobrinami, temveč z notranjim mirom, ki ga lahko prinesejo le moralne vrednote oziroma etika. Univerzalna etika, ki bi zadovoljila vse ljudi na svetu in privedla do sožitja med narodi, pa ne more biti pogojena s posameznimi religioznimi načeli, saj bi tako izključili drugače misleče. Edina prava je t. i. sekularna etika, torej etika brez religijskih verovanj. “Pri tem ne mislim na nespoštovanje religij, ampak na spoštovanje vseh religij,” je povedal dalajlama, tibetanski duhovni in politični voditelj budistov.