Gozd in les: Les kot trajnostna surovina: poslovne priložnosti – 3.del (angl.)

Studio 12(20:23) Inženir Erwin Thoma, Holz Gmbh Avstrija – Inovativna lesna gradnja po sistemu Holz100: sonaravno od sečnje do stavbe.