Javno zdravje in mreže NVO (slo/ang)

Studio 12(10:00) Civilna družba lahko prek nevladnih organizacij vpliva na vlado ter na pristojne evropske institucije, vendar le, če se NVO med seboj povežejo in zavežejo k skupnemu cilju. Nevladne organizacije, ki so vpete v slovenske in tudi mednarodne mreže, lahko dosežejo več. Pomembno je tudi sodelovanje s ključnimi vladnimi inštitucijami, saj lahko ravno nevladne organizacije pomembno dopolnjujejo, sooblikujejo ter predvsem pomagajo uresničevati politike javnega zdravja.