Kmetijstvo v Evropski uniji

Studio 12(20:00) Kmetijstvo je ključnega pomena za naše preživetje. Tudi v Evropski uniji se vse bolj zavedamo njegovega vpliva na okolje ter na zdravje ljudi. Ohranjanje biotske raznovrstnosti, spodbujanje razvoja podeželja ter ekološko kmetovanje so smeri, v katere naj krenemo, da bi  zagotovili varno prihodnost za nas in zanamce. Prvi korak pa je sprememba miselnosti. Svoje poglede na izzive in vizijo prihodnosti kmetijstva so predstavili Alojz Peterle, evropski poslanec, Anamarija Slabe iz Inštituta za trajnostni razvoj, Matjaž Turinek iz Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede ter Mija Marčun s Kmetije Marčun.