Memorandum nevladnih organizacija RS – kako lahko NVO pomagajo reševati globalno krizo?

Memorandum nevladnih organizacija RS(13:20) V času globalne gospodarske in sistemske krize imajo nevladne organizacije zelo pomembno vlogo, saj imajo specifična znanja in veščine, s katerimi lahko pripomorejo k reševanju vedno večjih družbenih neravnovesij. Kot odgovor na globalno krizo je nastal memorandum, v katerem si nevladne organizacije zavzemajo za boljši dialog z novo vlado RS in sistemsko ureditev njihovega položaja. Na tak način bodo lahko učinkoviteje prispevale k reševanju sistemske krize in h gradnji kakovostnejše družbe.