Razvojno sodelovanje: podnebje in razvoj

Studio 12(15:14) Spreminjanje podnebja je eden izmed največjih izzivov, s katerimi se danes sooča človeštvo. Najodgovornejše za te spremembe so razvite države s prekomernim izpuščanjem toplogrednih plinov, a tudi nekatere države v razvoju jih dokaj hitro dohitevajo. Zato je pomembno, da tako razvite države kot države v razvoju aktivno poiščejo rešitve v razvoju, ki ne bo dodatno negativno vplivale na podnebje. Pogovor z Živo Gobbo (z društva za sonaraven razvoj Focus).