Slab zrak – med vodilnimi izzivi Evrope na področju okolja in zdravja

Studio 12(10:16) Danes je večina prebivalcev v evropskih mestih stalno ali občasno izpostavljena slabemu zraku (prašni delci, ozon, dušikov oksidi). Predava Peter Otorepec (Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije), ki meni, da je na področju okolja in zdravja, ravno slab zrak tisti, ki predstavlja enega največjih evropskih izzivov. Video prispevek iz javne razprave “Kakovost zraka  v Sloveniji in podnebne spremembe”, ki ga je organiziral Forum 21 v Cankarjevem domu, 28.5.09