Slovenija znižuje CO2: 2. podnebni posvet, vsebinski prerez

Studio 12(15:00) Slovenija oblikuje Nacionalni energetski program, ki bo začrtal energetsko politiko do leta 2030, sprejete odločitve pa bodo imele zaradi dolge življenjske dobe energetskih objektov vpliv še dolgo po tem. Kakšno energetsko politiko potrebujemo, da se bomo uspešno odzvali tako na podnebne spremembe kot na strateške energetske izzive?

Projekt Slovenija znižuje CO2: Podnebni posveti, ki poteka v okviru partnerstva med Evropsko komisijo in Vlado RS pri komuniciranju vsebin EU, vzpostavlja prostor za razpravo in oblikovanje odgovorov na dolgoročne gospodarske, podnebne in razvojne izzive.

Tako se je 22. junija 2010 zgodil:

2. posvet: Akcijski načrt za obnovljive vire energije za obdobje 2010–2020

Vljudno vabljeni k ogledu kratkega vsebinskega prereza z dogodka.