Vida z Gosti: Dr. Aljaž Plevnik – Trajnostni promet

Studio 12(25:00) Prešli smo čase, ko je imela ena družina samo en avto. Pločevine je v mestih čedalje več, parkirnih prostorov zmanjkuje, pločevinaste kolone v času konic še vedno niso preteklost. Kakšen bo torej mestni promet prihodnosti in kako bi težave z njim rešili? Odgovore na to pozna doktor Aljaž Plevnik, znanstveni sodelavec na Urbanističnem inštitutu Rep. Slovenije in zunanji sodelavec Fakultete za gradbeništvo Univerze v Mariboru. Kaj je in kaj pomeni trajnostni promet ter kaj trajnostni promet prinaša? Ali danes sploh lahko živimo še brez avtomobila? Kdo dandanes o stanju prometa sploh odloča? “Stanje javnega potniškega prometa bi moralo biti kazalec razvitosti družbe!”