Zeleno javno naročanje – Od neprijetne resnice do razvojnih priložnosti, Vida Ogorelec Wagner

(27:42) Klimatske in posledično bivanjskih spremembe v okolju kličejo k hitremu ukrepanju. Po eni strani so spremembe delovanja sodobne družbe nujne in bodo v prihodnosti zahtevale kar precej pozornosti in prilagajanja, a po drugi strani le-te pomenijo tudi precejšnjo možnost za pozitiven razvojni trend. Postopoma se tudi v državah Evropske skupnosti tega vse bolj zavedamo. O okoljskih trendih in njihovem vplivu na okolje je v luči zelenega javnega naročanja spregovorila Vida Ogorelec Wagner.